Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
Càlcul de plusvàlues
 
Dades específiquesResultat del càlcul
   
Dades específiques
Tipus de transmisió:
v
Referència cadastral:
Es va adquirir un solar per construir una nou habitatge:
Valor adquisició:
Valor transmissió:
Data de transmisió actual:
v
(en cas d'herència, indicar la data de defunció)
Data de transmisió anterior:
v
% de transmissió:
Data naixement:
v


Nota:


Valor d'adquisió i valor de transmissió: El que consti a l'escriptura de compra
o títol que documenti l'operació. Sense que es puguin computar despeses
o tributs que gravin l'operació


 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h