Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

Informació dels tributs

Calendari del Contribuent Consulta i pagament de rebuts Justificant de pagament dels tributs Alta d'una domiciliació bancària


 

 

 
Avís important

Com ja es va informar, aquest any tampoc rebreu a casa el tríptic amb la carta de pagamen del rebutsPer això, si no teniu domiciliat els tributs, els podreu obtenir i pagar accedint amb identificació electrònica prèvia, a l'apartat superior, "Consulta i pagament de tributs amb certificat digital" .

US RECORDAM QUE EL TERMINI PER DOMICILIAR ELS REBUTS DEL PRIMER PERÍODE ACABA EL 15 DE FEBRER  I EL SEGON PERÍODE ACABA EL 15 DE JUNY.


 

 Càlcul aproximat de plusvàluaPer resoldre dubtes sobre plusvàlues podeu contactar per e-mail a: cadastre@aj-alaior.org o en el número de telefon 971371002 ext. 6140

 
LINK  per presentació declaració-autoliquidació IIVTNU (Plusvàlua)  https://alaior.sedelectronica.es/catalog/tw/7c6169fd-d957-461e-84c4-fd4fa29e0838

 


Impost de bens immobles


Import:Taxa parada de taxis


Import:Impost sobre vehicles de tracció mecànica


Import: 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA ANUAL
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h