Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Retransmissió de diversos actes de la III FiraProTurisme - Alaior 2018

18.30 h. Taula rodona:"La formació ens fa líders"
18.30 h. Taula rodona:"La formació ens fa líders" , a càrrec de Maria Benejam, directora de l'Escola de Turisme de Balears, i Francina Orfila Sintes, professora del Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB.
Inauguració III Fira Proturisme 2018
Inauguració III Fira Proturisme 2018, amb representant del Consell Insular, la Fundació Foment Turisme i l'Ajuntament d'Alaior

Lloc: Poliesportiu de l'IES Josep Miquel Guàrdia

Hora : 17.00h. Dia 6 d'abril de 2018
4. 19.15 h. "Cangur Menorca"
19.15 h. "Cangur Menorca", a càrrec de Leticia Deyà, de l'associació Cositas de Mamis.
5. 19.30 h. "Animació de festes i esdeveniments"
19.30 h. "Animació de festes i esdeveniments", a càrrec de Joan Pau Bonet, de Menorca Festa.
6. 11.15 h. "Estalvia el 50 % en climatització"
Dissabte 7 d'abril

11.15 h. "Estalvia el 50 % en climatització" , a càrrec de David Torres Camps.
7. Taula rodona: "La contribució del camp i la pesca al turisme"
12.00 h. Taula rodona: "La contribució del camp i la pesca al turisme", amb la participació d'un representant de l'agroturisme Son Vives; Cristóbal Mercadal, comercial de Sa Cooperativa del Camp; José Martínez, de Pescaturismo; Cristòfol Mascaró, coordinador del GOB Menorca, i Lluís Anglès, CEO de Binifadet i expresident de l’associació OCITUR. Modera l'acte Dino Gelabert.
8. Bodegues Torralbenc - Mobilitat sostenible i energies renovables
13.00h. "Bodegues Torralbenc", a càrrec de César Palomino, director del celler i enòleg.

13.15 h. "Cotxe multiusuari o car sharing. Mobilitat sostenible i energies renovables", a càrrec de Jacob Peral, de Sorenoid.
9. Diverses presentacions a partir de les 17 h.
17.00 h. "La importància dels audiovisuals per als esdeveniments", xerrada a càrrec de Kike Sastre, d'Eventson.

17.15 h. "El pes de l'audiovisual en la promoció turística de Menorca", a càrrec de Xavier Álvarez, d'Eushavi.
10. Conferència: "La imatge i promoció de Menorca" , a càrrec de Marc Ros
Dissabte 7 d'abril

18:00 h. Conferència: "La imatge i promoció de Menorca" , a càrrec de Marc Ros, soci de Risto Mejide d'AFTERSHARE.TV
11. Diverses presentacions a partir de les 19.15 h.
Dissabte 7 d'abril

19.15 h. "Menorca Runaway, la guia de Menorca. Turisme del segle XXI, noves tecnologies i medi ambient", a càrrec de Palmer Carretero (Menorca Runaway) i Marta Pérez (Ynys, Turisme i Medi Ambient).

19.30 h. "Tendències d'indústria 4.0", a càrrec de Santiago Barro, gerent i fundador de Binary Menorca, SL.
12 . La innovació en la sostenibiltat, del camp a la taula, a les 11 h.
Diumenge 8 d'abril

11.00 h. "La innovació en la sostenibiltat, del camp a la taula"Borja Matoses i l'Associació Fra Roger Gastronomia i Cultura ens ofereixen una xerrada i una demostració gastronòmica de plats de temporada amb criteris de sostenibilitat.
13. Diverses presentacions a pàrtir de les 12:30 h
Diumenge 8 d'abril

12.30 h. "Just Fun Bikes", a càrrec d'Ilària Corini.

12.45 h. "Història i evolució de l’empresa Cova d’en Xoroi", a càrrec de Maria Emilia Onaca.

13.00 h. "Escola de golf - camp de golf", a càrrec de Corina Sabalich, de Golf Son Saura, SL.

13.15 h. Mostra de còctels"Drink catering & DJ", de Coctelebra i Eventson.

14.00 h. Clausura ireconeixement de l'empresa turística sostenible.

12
 
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h