Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi  
 

Junta de Govern 2015

Junta de GovernLa Junta de Govern és un òrgan municipal format per la batlessa i els regidors i regidores electes. A Alaior, actualment, la formen cinc persones. La Junta de Govern es reuneix amb una freqüència setmanal.

És l’òrgan decisori municipal en aquells temes que no són competència del Ple, de la batlessa, dels tinents i tinentes de batle o dels regidors i regidores amb delegacions.

Els temes més habituals són: llicències d’obra, aprovació de plecs de condicions, aprovació d’adjudicacions, permisos d’obertura de locals, contractació de serveis, entre altres.

Aquí hi trobareu les darreres actes de la junta de govern.
Anirem actualitzant aquest espai periòdicament...

2015 2014 2013

 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h