Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

RUTES SALUDABLES A ALAIOR

RUTES SALUDABLES A ALAIORAlaior se suma al programa del Consell Insular Rutes Saludables. El conseller d'Esports, Juanjo Pons; la batllessa d'Alaior, Misericordia Sugrañes, el responsable del Gabinet de Medicina Esportiva d'aquesta conselleria, el doctor Fernando Salom; la llicenciada en Educació Física i tècnica del programa Rutes Saludables Virginia Dorado; així com el cap de servei d'aquest departament, Miguel Ángel Milla, i la coordinadora del Centre de Salut Es Banyer d'Alaior, Núria Bombí, han presentat avui les rajoles i els cartells que defineixen clarament el recorregut de les Rutes Saludables d'aquesta població.

Es tracta d'una iniciativa que va promoure l'any passat la Conselleria d'Esports, a través del seu Gabinet de Medicina Esportiva, amb la col·laboració del Govern balear i amb l'objectiu que tots els municipis de Menorca comptin amb aquestes rutes per fomentar hàbits saludables a través de la pràctica esportiva, segons ha explicat avui el conseller Juanjo Pons. Les dues rutes que s'han presentat avui són les de La Trotxa i Es Banyer.

Aquesta iniciativa, emmarcada en el Programa de Promoció de l'Activitat Física per a la Salut, està dirigit a la població adulta, concretament a les persones amb una vida sedentària o amb factors de risc cardiovascular (obesitat, hipertensió arterial, tabaquisme, diabetis tipus II i dislipèmia), i en una primera fase es va posar en marxa a la ciutat de Maó, com a projecte pilot, a través d’una selecció dels participants des dels centres de salut d’atenció primària de l’Ib-Salut.

De moment, ja són 32 les persones que han passat pel Gabinet de Medicina Esportiva de la Conselleria d'Esports del Consell Insular, derivades del Servei de Salut.

Entre les pautes que es donen per caminar, es recomana utilitzar calçat esportiu i roba còmoda, evitar les hores de màxima insolació, beure aigua abans de tenir set, fer estiraments després de la caminada i respectar les normes de seguretat viària.

A més de controlar el pes, tonificar la musculatura i mantenir els ossos forts, caminar a bon pas ajudar a controlar la diabetis i la pressió arterial, a més de disminuir l'ansietat i l'insomni.

Les característiques comunes de les rutes saludables són tenir entre dos i tres quilòmetres, ser un terreny planer, sense barreres arquitectòniques, amb llum suficient per al vespre, amb fonts i bancs per descansar, i que passen per un centre de salut o esportiu per tal de lligar salut i esport.

El doctor Salom i la tècnica Virginia Dorado han destacat la importància de fer alguna activitat física durant mitja hora cinc dies a la setmana. En aquest sentit, la batlessa d'Alaior ha explicat la gran afició a l'esport que hi ha en aquest municipi.

Per la seva banda, el conseller Juanjo Pons ha explicat que la gent interessada a participar en aquesta activitat només ha de seguir les rajoles i remarca que tenen al seu abast més informació a través dels codis QR inscrits en aquestes rajoles i en els cartells informatius.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h