Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

Convent de Sant Diego 


 
 

Fou en el 1629 quan es va beneir la primera pedra d’aquest conjunt arquitectònic dedicat a Sant Diego i format bàsicament per l’església i el claustre. Aquest convent va albergar un grup de monjos franciscans que es van establir a Alaior per respondre a les necessitats de la creixent comunitat cristina del poble. Els monjos tenien com a responsabilitat predicar, confessar, ensenyar gramàtica i ajudar a ben morir. La majoria d’aquestes tasques es realitzaven en el mateix claustre on hi havia la Biblioteca i l’escola.


 

La seva feina es va desenvolupar en aquest sentit fins el 1835 any en que la desamortització del convent va convenir el claustre primer en caserna militar i després en vivendes populars. Funcions que van deformar de mica en mica el seu aspecte original.


 

Des del 1993, el conegut popularment, Pati de sa Lluna fou declarat Bé d'Interès Cultural. Amb aquest primer reconeixement i la compra de l'immoble per part de l’Administració pública comença el seu camí per tornar a la seva funció primogènita: ser un ambient del poble on hom s’hi pugui trobar, aprendre, relacionar....

Avui el conjunt de l’església i el claustre de Sant Diego està dins el projecte de Centre de Cultura, un designi que vol que el conjunt sigui un ambient reconegut i aprofitat pel poble. Aquesta és la intenció de l’Ajuntament, que ha promogut un el pla de rehabilitació del pati que encara continua i rehabilitacions parcials de l’església.

És dins l’església on s’estan duent a terme diverses actuacions musicals, teatrals, exposicions, cinema entre altres.

Actuacions culturals destacades: Concert de Marina Rossell, Exposició de la història de la sabata, Exposició de Eines i feines del camp, Teatre de vellut, festival de curtmetratges....


 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h