Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter  
 

Alaior segueix prioritzant els Serveis Socials Municipals al pressupost de 2022

Alaior segueix prioritzant els Serveis Socials Municipals al pressupost de 2022José Luis Benejam, batle d’Alaior, i Cristóbal Marqués, regidor d’Hisenda i Urbanisme, han presentat aquest matí els pressupostos per l’exercici 2022. L’Ajuntament d’Alaior és un altre any el primer municipi de Menorca en exposar-los.

Aquest és el tercer pressupost de l’actual equip de govern, que continua amb els objectius i promeses marcades a l’inici de la legislatura. Es tracta d’uns comptes realistes i conservadors pel que fa a la previsió de les despeses i prudents en la previsió d’ingressos.

És un pressupost que també s’ha vist afectat per la pandèmia de la Covid-19, acausa d’haver hagut de fer front a necessitats urgents del municipi. Tot i així, es comencen a veure signes de recuperació, i, gràcies a l’estabilitat econòmica aconseguida durant els darrers exercicis i al fet que l’economia municipal està sanejada, no s’han hagut de prendre decisions complicades ni retallades.

Així mateix, haver deixat de pagar mig milió d'euros el passat any entre despeses financeres i passius financers (gràcies a l’amortització de deute duta a terme amb el Pla de Xoc Municipal 2021) ha permès contrarestar la baixada d’ingressos.

El consistori alaiorenc presenta pel pròxim exercici un pressupost que creix fins als 11.716. 944 d’euros, el que significa una pujada d’1,35% en comparació amb el pressupost de 2021.

El principal objectiu de l’equip de govern per aquest exercici és seguir apostant per reforçar els Serveis Socials Municipals, per continuar donant resposta a l’emergència social conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. És així que es crea una nova plaça d’educadora social. Cal recordar que el passat any ja es va augmentar el departament en tres treballadors.

D’altra banda, s’augmenten també les partides de fons propis d’emergència social un 10%.

José Luis Benejam, batle d’Alaior, ha destacat que «dins el context actual segueix sent molt important prioritzar l’Àrea Social, però també cal seguir apostant per departaments que generen riquesa al municipi, i aquest és el d’Urbanisme».

Per aquest motiu, un altre dels punts importants del pressupost del 2022 és que tenim prevista una pujada d’un 37% en la recaptació de l’impost sobre construccions, instal·lació i obres, que ve constatat pel gran volum d’expedients que tenim i d’obres de reforma que s'estan realitzant al municipi.

Per això, es preveu la contractació d’un arquitecte tècnic per reforçar el departament i donar una resposta més ràpida i eficient a la ciutadania.
D’altra banda, les partides de neteja viària i el manteniment d’urbanitzacions creixen un total d’un 17,10%, per treure a licitació aquest servei. Part d’aquesta pujada es deu a un increment retributiu del personal.

De la mateixa manera, es creen dues noves partides per realitzar activitats al nou centre cultural i juvenil d’Alaior, que s’espera que entri en funcionament el 2022.

A més, es dedica una gran part de la inversió a la completa remodelació del carrer des Ramal, eix principal de l’activitat comercial a Alaior. El cost final de l’obra és de 685.000 euros.

Està prevista la compra de la part de la casa de Sant Diego Vell que encara no és municipal, i que com ja es va anunciar, es vol reconvertir per un ús social. L’Ajuntament és propietari d’un 66% i per adquirir la part restant s’hi destina una quantitat de 50.000 euros.

Un dels objectius marcats és també la recuperació del patrimoni municipal. Els edificis de titularitat municipal han de mantenir-se en bon estat i ser ben aprofitats. És així que es destinen 50.000 euros per finalitzar el projecte de l’edifici de Santa Rita, per traslladar-hi allà el departament d’Urbanisme. Fa unes setmanes han acabat les feines de construcció d’un ascensor, i ara es duran a terme els despatxos. D’altra banda, s’augmenten les ajudes destinades a beques infantils i les subvencions per les APIMES. A més, es mantenen vigents importants partides destinades a activitats econòmiques del nostre municipi, com són el turisme i el comerç, per seguir dinamitzant-les.

No s’obliden els compromisos adquirits amb la Junta de Compensació de la II Fase del Polígon La Trotxa, i es destina una quantitat per les obres d’electrificació.

Ingressos

Es preveu una baixada d’ingressos, remarcant la clara baixada en el capítol 3 de taxes i preus públics. Aquest decrement és degut en gran part a l’externalització del Servei d’Esports.

Així mateix, és important també la baixada en el capítol 5, d’ingressos procedents de concessions. Es preveu una baixada del 2,43% respecte al 2021, conseqüència exclusivament dels efectes de la pandèmia sobre les concessions de platges.

Així tot, cal destacar la gran pujada que es preveu en els imposts indirectes, com l’ICIO (Impost de construccions)). Es calcula aquesta pujada en uns 66.554 euros, fet que demostra una reactivació important de les reformes dins el municipi.

Benejam ha volgut recordar també que «Alaior segueix sent un dels municipis de Menorca amb els tipus impositius més baixos. Ara més que mai no s’han d’augmentar les càrregues impositives. On millor estan els diners és a les butxaques dels contribuents».

Despeses

El primer que cal remarcar és que pel que fa al capítol 1 de despeses de personal, es preveu una pujada d’un 9.65%, que no és del tot real.

Durant els últims anys s’han reforçat tots els departaments a través de plans d’impulsos, sobretot Serveis Socials i Urbanisme. Aquests dos plans computaven al capítol 6 d’inversions (valorat en 250.000 euros).

Ara, per una reinterpretació tècnica, aquests plans d’impulsos passen a estar previstos al capítol 1. Per tant, només hi ha una pujada real de 170.000 euros, on està prevista la contractació d’un nou arquitecte tècnic i d’una educadora social, explicat prèviament.

Pel que fa a inversions, el capítol 6, s’han previst accions per valor d’1.223.441,17, el que suposa una petita baixada del 24.84%.

Aquesta baixada es deu al canvi d’ubicació dels plans d’impuls de personal, mencionat anteriorment.

Entre les inversions més importants hi trobem un nou semàfor (15.000 €), la compra de la part de la casa de Sant Diego Vell (50.000 €), la remodelació del carrer des Ramal (685.000 €), obres de millora al carreró del carrer Baixamar (20.000 €) i al del carrer Mallorca (28.000 €), la millora de les vies públiques de Sant Jaume (120.000 €), o la reconducció d’una part de pluvials a un carrer de Cala en Porter (88.000 €).

Així mateix, destaca la posada en marxa d’un segon tub a la platja de Cala en Porter (21.000 €), per donar una solució final a la problemàtica de la decoloració de l’aigua de la platja. Finalment, es destinen 30.000 euros a inversions a instal·lacions culturals, i 8.000 euros a l’adquisició d’un sistema de megafonia a la platja de Son Bou.

Un fet molt important que pot fer modificar aquests pressupostos és l’arribada dels Fons Europeus. Si finalment arriben els dos projectes anunciats per Alaior per part del Consell Insular de Menorca, el capítol d'inversions tindria una, pujada molt significativa d’un 12,14%. Els projectes són: clavegueram de Son Vitamina i Cales Coves (778.000 €) i canvi de leds a la urbanització de Torresolí (470.000 €).

Pel que fa a partides significatives dins el pressupost de 2022 ( capítol 2), es crea una nova partida de suport a la infància, de 10.000 €, un programa de joventut activa de 10.000 €, o una de patrocinis d’esportistes que es trobin en lligues nacionals, de 10.000 €. Així mateix, es crea una partida pel lloguer del local de la futura Escola Municipal d’Arts.

De la mateixa manera, s’augmenten les partides de Protecció Civil (creixement d’un 100%), la d’ajuts a esportistes individuals (creixement d’un 100%), la de lloguer de terrenys (150%), per la previsió de creació de dos nous pàrquings al centre, o la de manteniment de parcs infantils.

Cal destacar que es preveu una partida de 35.000 € com a aportació de l’Ajuntament a la posada en marxa del Convent de Sant Diego, prevista pel 2022.

Cristóbal Marqués, regidor d’Hisenda, ha remarcat que «és una molt bona notícia el fet de poder presentar un pressupost que augmenta en comparació el 2021. Vull agrair l’esforç dut a terme pel departament econòmic per tirar endavant aquests pressupostos que compten en grans inversions pel municipi.

Fruit de la bona feina duta a terme durant els darrers 10 anys, podem fer front a les necessitats dels veïns i veïnes, amb un ajuntament totalment sanejat, amb , 0 deute».

Està previst que s’aprovin els pressupostos al plenari ordinari de novembre perquè puguin estar vigents dia 1 de gener de 2022.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h