Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

L'Ajuntament planteja en les seves al·legacions al PTI una solució a la històrica problemàtica de Son Bou

L'Ajuntament planteja en les seves al·legacions al PTI una solució a la històrica problemàtica de Son BouL'Ajuntament d'Alaior ha remès al Consell Insular de Menorca un total de 44 al·legacions a la revisió del Pla Territorial Insular.

En primer lloc, el consistori alaiorenc demana que la tercera fase del polígon industrial sigui considerada com a sòl urbà d'ús comercial i industrial en la seva totalitat. La segona fase del polígon d'Alaior va ser aprovada definitivament pel Consell Insular el 2004. A més, es van publicar les ordenances reguladores del Pla Parcial d'Ordenació d'aquesta ampliació el 2016, i es va aprovar el corresponent projecte d'urbanització, executant també les obres. Per a l'Ajuntament, és un immens error treure el creixement natural del polígon industrial com a continuació de la segona fase, ja contemplat en el PGOU de 2009 i al PTI del 2003.

Cristóbal Marquès, regidor d'Hisenda i Urbanisme ha remarcat que «ara més que mai, i havent solucionat l'Ajuntament la gran problemàtica de la segona fase, ja en ple desenvolupament, no té cap sentit que el PTI no prevegi el creixement industrial del municipi. Això condemna dràsticament el futur econòmic i social d'Alaior».

Un altre dels punts més important que el consistori planteja és una solució al trencaclosques històric de la urbanització de Son Bou, pel que fa a l'Àrea de Reconversió Territorial Ud-3.2.

El PTI la delimita en una zona molt llunyana de la urbanització, i la zona d'aprofitament totalment desvinculada de Son Bou, encarint els costos per urbanitzar i per dotar d'infraestructures aquest àmbit. Per això, l'Ajuntament planteja reubicar-la aferrant-la totalment a la urbanització de Son Bou. En una segona línia de costa, per evitar un impacte visual, però enganxada a Son Bou, tal com passa amb Torre-solí fase 2.

El que planteja el PTI va totalment en contra del que es preveu a la LDOT, concretament en l'article 26, on s'estableix que les àrees de desenvolupament hauran d'establir mesures per fomentar l'equilibri territorial per mitjà de la potenciació dels nuclis urbans , afavorint la utilització dels ja existents, en comptes de nous creixements, i en l'article 32, on s'indica que els nous sòls urbanitzables destinats a ús residencial, turístic o mixt s'hauran de desenvolupar de forma integrada o contigua als ja existents.

Pel que fa a Son Vitamina, una zona ja urbanitzada, i Torre-solí fase 2, en fase d'urbanització, i amb tots els plans parcials ja aprovats, l'Ajuntament planteja que és un error no considerar-les adaptades al PTI.

Una altra de les al·legacions realitzades per la màxima institució alaiorenca és l'error del PTI de no considerar la unitat Pa-1-4, davant de l'institut IES Josep Miquel Guàrdia com a urbana íntegrament. Aquesta zona es va aprovar i porta urbanitzada ja més de 19 anys, de manera que seria una equivocació que no es corregís això en el PTI.

D'altra banda, l'Ajuntament demana també una solució definitiva per a l'aparcament de la platja de Son bou. Es demana que es prevegi aquesta àrea com a pàrquing, tenint en compte que és l'únic terreny existent allà amb les dimensions suficients per albergar aquest equipament. Cal remarcar que per part de la mercantil EDIVISSA s'ha sol·licitat a la Demarcació de Costes una concessió administrativa.

Així mateix, el consistori demana que quatre de les carreteres del municipi siguin incloses dins de la xarxa insular secundària, al considerar que el seu ús no és només d'àmbit local, sinó insular. Es tracta de la carretera de Torre-solí Nou, la carretera de Torralba des d'Alaior a la Me-12, la carretera d'Albaida / Binifabini, i la carretera de Son Bou.

Altres errors que l'Ajuntament ha detectat i que s'inclouen com a al·legacions són, entre altres, que en l'article 18 ‘d'ús de sòl per a equipament educatiu" el PTI s'oblida de l'extensió a Alaior de la Universitat de les Illes Balears, dins de l'article 27 ‘d’ús de sòl per equipament cultural' no s'esmenta al Convent de Sant Diego- Pati de sa Lluna, com a centre de referència cultural a nivell insular, o que tampoc es preveu en l'article ‘d’ús de sòl per a equipament esportiu’ la construcció de la futura piscina municipal.

Així mateix, en l'article 19 ‘ d’ús de sòl per a equipaments sociosanitaris i assistencials' tampoc es fa referència a la previsió de la construcció del nou centre de salut al carrer Margalida Comas Camps.

Altres temes importants que el PTI no esmenta és la nova xarxa de sanejament de l'Argentina, ja en fase final d'obres, oblidant-se també de les depuradores de Son Bou, Sant Jaume i Torre-solí, i en canvi, dibuixa una inexistent a Son vitamina. Així mateix, es perceben contradiccions dins de l'RPTI pel que fa a la comercialització de les estades turístiques a Cales Coves i Son Vitamina, demanant l'Ajuntament que es permetin.

Finalment, pel que fa als habitatges de protecció oficial, es demana que el RPTI no les reguli, ja que ja estan regulades per la LUIB, entrant en contradiccions que poden fer impossible el desenvolupament d'algunes zones. Cristóbal Marqués ha afegit que «això és molt important, i més quan la política urbanística de Menorca obliga al desenvolupament horitzontal, i no vertical, el que faria més difícil la construcció de pisos, és a dir, l'accés a l'habitatge per a moltes famílies».


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h