Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament  
 

Missatge de José Luis Benejam, batle d'Alaior

Missatge de José Luis Benejam, batle d'AlaiorVeïns d'Alaior

Des que fos decretat l'Estat d'Alarma a Espanya, les cases del nostre municipi, com les de qualsevol altre, alberguen més vida que mai. La vida als nostres domicilis facilita la vida fora d'ells. Aquesta situació suposa un enorme repte per a totes i tots. Superar aquesta crisi abans que després, estalviant patiment, depèn de noltros, està a les nostres mans.

Que els carrers de la nostra ciutat, els diferents nuclis residencials i urbanitzacions d'Alaior, romanguin buits de persones i plens de solidaritat i respecte, és un enorme acte de generositat i amor de tots cap a tothom. Hem modificat per un temps el nostre habitual estil de vida perquè puguem recuperar-lo sense haver de trobar a faltar a ningú.

Hem de perseverar en el compliment de les directrius donades, seguint les recomanacions que se'ns han fet. Segons anem sumant jornades d'aïllament domèstic, us anim a continuar afrontant amb energia positiva aquesta inèdita experiència per a qualsevol de noltros. L'Ajuntament d'Alaior està sempre al vostre servei per quant pugueu necessitar en l'àmbit de les seves competències i obert als vostres suggeriments i propostes.

A l'objecte de contribuir a fer més suportables les càrregues derivades d'aquesta pandèmia, hem pres decisions i impulsat mesures de diferent naturalesa, com posar els serveis socials municipals a disposició de qui pugui necessitar algun tipus d'ajuda com a conseqüència del confinament, ajornar el cobrament de l' IBI i altres tributs, compensar per aquells serveis municipals no rebuts en matèria educativa, esportiva o veïnal, no cobrar per l'ocupació de la via pública a bars i restaurants durant aquest període, estipular la gratuïtat temporal de l'estacionament a la zona blava, o reorganitzar el funcionament intern de l'ajuntament per aconseguir un major grau d'eficiència, adaptant l'estructura de l'administració local a les necessitats del moment.

D'altra banda, des de l'Ajuntament d'Alaior, amb la finalitat d'estalviar energia i doblers, hem establert que s'apagui part de l'enllumenat públic dues hores i mitja abans del que és habitual. També, hem sol·licitat el suport de la UME, Unitat Militar d'Emergències, amb el propòsit d'intensificar la desinfecció que ja s'està duent a terme en espais d'especial trànsit de veïns en el nostre municipi.

Recordem que abans de decretar-se l’Estat d'Alarma, el Govern Municipal va estimar oportú suspendre les fires, mercats, concerts i altres activitats previstes per tal de no afavorir la propagació del COVID-19 entre la població. Així mateix, ens hem esforçat, i ens esforcem, per transmetre a la ciutadania les instruccions a seguir per evitar l'avanç del virus. Tot això constitueix una petita part de l'acció de l'ajuntament que tinc l'honor de dirigir, per el que la prioritat són les persones, la seva seguretat, salut i benestar.

En el meu pensament es troben les persones que ara mateix estan malaltes i aquelles que ens han deixat arreu del nostre país, i fora d'ell, en dramàtiques circumstàncies de solitud i aïllament. També tinc un record per a tots els seus familiars, que no s'han pogut acomiadar dels seus éssers estimats, com a qualsevol de noltros ens hauria reconfortat.

El meu més sincer agraïment pel seu treball i entrega a tots els professionals sanitaris, Policia Local, Guàrdia Civil, Brigada Municipal, Serveis Socials Municipals, i a totes les persones que ens atenen en els supermercats, farmàcies, oficines bancàries i altres empreses que continuen operatives. Les dificultats només requereixen de la nostra part esforç i determinació per superar-les.

Em sent orgullós de pertànyer a un poble gran capaç de realitzar les més grans gestes, que té cura dels seus majors, el nostre més estimat tresor, ajuda als més necessitats i no deixa de dibuixar a tot color el seu futur, des de l'honestedat de qui es sap lliure i amb il·lusió per millorar i aprendre a cop d'adversitat. Com sabeu, estic a la vostra disposició. El meu desig i el de tot el vostre ajuntament és ajudar. Cuidem-nos. Ànim!

José Luis Benejam
Batle d'Alaior


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h