Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

Informació tributària 2020

IMPORTANT
Us informam que a partir de 2020 ja no rebreu el tríptic amb la carta de pagament dels rebuts periòdics. Per això, en cas que no hàgiu domiciliat els tributs, podreu obtenir-la accedint, amb identificació electrònica prèvia, a l'apartat Tributs, "Consulta i pagament de rebuts" o bé haureu de demanar cita prèvia a https://alaior.sedelectronica.es/citaprevia.0 per ser atesos personalment al Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, també podeu demanar la carta de pagament enviant un e-mail a recaptacio@aj-alaior.org (adjuntant el vostre DNI).


Davant la greu situació creada pel Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma a Espanya, l’Ajuntament d’Alaior ha acordat la modificació dels períodes de cobrament, ampliant els terminis de pagament voluntaris i el termini per fraccionar els tributs.


PERÍODES DE COBRAMENT

 

L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE

TERMINI

 TRIBUTS


Primer:


del 16 de març

al  15 de juliol


Impost sobre vehicles

50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)Segon:
del 15 de juliol
al 16 de novembre--------------------------------

del 15 d'agost al 
16 de novembre

 

50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Taxa per servei de recollida i tractament de fems

Taxa per serveis de cementiri municipal

Taxa per entrada de vehicles

Taxa per parada de taxis
Vedats de caça
___________________________________________________________


Taxa per ocupació del domini públic
Taxa per servei de recollida i tractament de fems activitats econòmiques

 


Els rebuts domiciliats del primer termini es carregaran el dia 4 de Juny i els del segon termini dia  3 d’Octubre

 Estalvia domiciliant els teus tributs 
 3% Bonificació per domiciliació dels rebuts de l'IBI
1,5% Bonificació per domiciliació de la resta de rebuts, llevat dels vedats de caça

 

Fraccionament/Ajornament: Les sol.licituds de fraccionament i ajornament dels tributs durant el primer període s'amplien fins el 15 de juliol i les del segon període s'amplien fins el 16 de novembre.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA ANUAL
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h