Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

L'Ajuntament d'Alaior canviarà l'enllumenat públic de quatre carrers de Cala en Porter.

L'Ajuntament d'Alaior canviarà l'enllumenat públic de quatre carrers de Cala en Porter.L'Av. Central, el Carrer Tramuntana, el Carrer Sa Cova i l'escala d'Alaior a Cala en Porter disposaran en un curt termini d'un enllumenat públic totalment renovat, molt més eficient i de menys impacte lumínic.

En l'Av. Central es reemplaçaran totes les lluminàries actuals, exceptuant el tram ja executat entre els carrers Lliri Blanc i Xoroi, i se substituiran 4 bàculs en mal estat. Al carrer de sa Cova es canviaran totes les lluminàries actuals i se substituiran 5 bàculs en mal estat. Al carrer Tramuntana es canviaran també totes les lluminàries sobre bàcul actuals, des de l'inici fins al carrer de Ses Petjades, i es reemplaçarà un bàcul en mal estat. Finalment, a l'escala d'Alaior i el mirador, es canviaran totes les lluminàries, inclòs els seus bàculs.


El projecte, per al qual s'estima un termini d'execució de 2,5 mesos, prové del Fons d'inversions Financerament Sostenibles del Consell Insular a través del Consorci de Residus de Menorca. El pressupost d'execució és de 125.929,37 €.


L'Ajuntament d'Alaior aposta així per seguir millorant la zona i la vida dels veïns de Cala en Porter, a més que aquest canvi d'il·luminació suposa un gran estalvi energètic.

Depuradora Cala en Porter


L'Ajuntament d'Alaior té també previst realitzar una actuació a l'antiga depuradora de Cala en Porter, per solucionar els problemes de salubritat de la instal·lació, concretament a les antigues piscines que van quedar en desús en construir la nova depuradora de Cala en Porter. Actualment l'Ajuntament ha de buidar les piscines de forma regular per evitar l'acumulació d'aigües.


La intervenció també servirà per millorar el perímetre de seguretat de la zona i dotar de més espai a la brigada que treballa diàriament a la urbanització.
Cal recordar que, actualment, la instal·lació és utilitzada com a punt intermedi de recollida d'estris, restes de poda i obra a la urbanització. Un cop seleccionats, són traslladats als diferents punts de reciclatge autoritzats.


L'equip de govern ha manifestat la seva intenció de que en els propers mesos ja es puguin realitzar diferents millores. També han lamentat que la construcció de la nova depuradora, i la inutilització de l'antiga, no vingués acompanyada d'un projecte per reutilitzar-la.

Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h