Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Reprenen l'excavació del pòrtic al jaciment de Torre d'en Gaumés

Reprenen l'excavació del pòrtic al jaciment de Torre d'en Gaumés

L'Associació Menorca Heritage Recovery ha iniciat aquesta setmana la segona campanya d'excavacions al jaciment de Torre d'en Gaumés. La intervenció va a desenvolupar-se a l'àrea central del poblat fins al pròxim 24 de febrer en un emplaçament proper a l'estructura coneguda comunament com a pòrtic.

 

Aquesta prospecció arqueològica es desenvolupa sota la direcció dels arqueòlegs Luis Cobos, gestor de l'empresa ARQ Patrimoni, i Julia García, professora de la Universitat de Màlaga i està concebuda com una escola pràctica d'arqueologia i camp de treball en la qual intervé un equip d'onze persones, entre ells cinc estudiants de múltiples procedències.

 

L'excavació està finançada pel Consell de Menorca i compta també amb el suport de l'Ajuntament d'Alaior a més de l'ajuda de patrocinadors privats com són la família Scianmanna, Gestax Assesoria d'Empreses, l'Associació de Veïns de Binidalí, els cellers Vinya Sa Cudia i el restaurant Es Molí de Foc.

 

A partir de les dades obtingudes en la primera campanya (agost de 2017) de prospecció i georeferenciació, els tècnics tracten ara d'analitzar una estructura els primers indicis dibuixen els fonaments d'una construcció de gran potència.

 

L'àrea objecte de la intervenció té una superfície d'uns 700 metres quadrats i un perímetre de 115 metres lineals.

 

Torre d'en Gaumés concentra des de fa dècades el focus d'interès científic. Es tracta del poblat de major extensió del món talaiòtic i en l'actualitat segueixen vives les intervencions de prospecció arqueològica dels Amics del Museu de Menorca i de la Universitat de Boston, que es desenvolupen en època estival des de finals dels anys 90.

 

A més de les activitats de camp arqueològic, la campanya té previst el desenvolupament de sessions teòriques versades en pràctiques de laboratori (classificació, ordre i seriació de materials) i tècniques d'investigació arqueològica, entre d'altres aspectes.

 

IV Campanya de desbrossament i conservació per voluntariat

 

La intervenció prospectiva coincidirà parcialment amb el desenvolupament de la quarta campanya de desbrossament i conservació del jaciment de Torre d'en Gaumés que ve coordinant l'Associació d'Amics del Museu amb el suport i suport del Consell de Menorca i l'Ajuntament d'Alaior que aporta l'esmorzar dels voluntaris.

 

Les jornades de neteja i desbrossament dels últims anys han estat summament productives i eficients per frenar l'avanç de la vegetació que acaba per envair les estructures arqueològiques. Tant és així, que gràcies a aquestes intervencions, va emergir un tram de mur perimetral de tancament del poblat.

 

Les operacions es desenvoluparan els diumenges al matí (de 9 a 14 hores) entre febrer i març, d'acord amb la següent previsió:

 

17 i 24 de febrer

3, 10, 17 i 24 de març

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h