Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Convocat el Xè Concurs d’Arts Plàstiques Ciutat d’Alaior

 Convocat el Xè Concurs d’Arts Plàstiques Ciutat d’Alaior L’Ajuntament d’Alaior ha convocat una nova edició del Premi de Pintura Ciutat d’Alaior, que arriba ja a la seva desena convocatòria

A partir d’aquest moment i fins dia 2 d’abril queda obert el termini per a la presentació d’obres a concurs.

El premi té una dotació econòmica de 2.500 euros (als que s’han d’aplicar les retencions que pertoquin segons la normativa vigent).

Correspondrà a un jurat d’experts decidir quina, entre les presentades, és l’obra guanyadora, que passarà a ser de l’Ajuntament. En el cas en què el concurs quedés desert, la dotació del premi s’acumularia per a la propera edició.

D’altra banda es manté el sistema de votació popular, oberta a tots els residents censats al municipi que tenguin més de 14 anys. Igual que en les dues darreres convocatòries, hi haurà una menció per l’obra que resulti millor puntuada per aquest via de votació. En aquest cas, es preveu una gratificació de 200 euros (neta) i el lliurament d’una placa o guardò. L’autor o autora podrà decidir voluntàriament si dóna l’obra a l’Ajuntament.

Les bases preveuen la possibilitat de que dues obres quedessin empatades en la votació popular. De donar-se aquesta circumstància totes dues rebrien la gratificació assenyalada. En el cas, ja més improbable, de que l’empat fos a tres o més obres, la borsa econòmica a repartir equitativament entre els seleccionats a igualdat de vots per el jurat popular seria de 400 euros.

Com s’acostuma a fer, l’Ajuntament té previst organitzar una exposició amb les obres presentades a concurs a l’antiga església de Sant Diego, on el públic podrà contemplar les obres i emetre el seu vot. L’exposició es perllongarà entre el dia 5 i el 30 d’abril, tot i que el període de votacions acabarà dia 25 ja que, com és habitual, el fall del jurat es dóna a conèixer durant la celebració del Dia de la Fundació d’Alaior (engunay el 27 o 28 d’abril).

L’any passat, per primera vegada, es va donar plena coincidència entre el vot del jurat d’experts i entre el vot popular. Amb aquesta contundent unanimitat, el concurs va tenir una única guanyadora que va ser Aida Mauri, amb l’obra “Paisatge en blaus”.
RESUM DE LES BASES:

Les bases preveuen la lliure concurrència de participants sense distinció de nacionalitat o lloc de residència. Ùnicament queda exclosa de poder participar-hi la persona guanyadora del certamen anterior.

Cada participant podrà presentat una obra bidimensional, que no podrà haver estat presentada a cap altra convocatòria.

Les dimensions mínimes seran de 54x46 cm i les màximes de 150x150 o la superficie equivalent total. El marc, si n’hi hagués, no computa en les dimensions.

La presentació de les obres es farà al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Alaior, de dilluns a divendres en horari d’oficina (8 a 14.30) o el dijous capvespre (de 16 a 19.30 h), fins dia 2 d’abril, quan acaba el termini.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2019, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 15 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 16 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 5 d'abril i 5 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dijous de 16.00 a 19.30 h