Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

Alaior actua a les escoles mentre segueix a l'espera de notícies de la Conselleria d'Educació

Alaior actua a les escoles mentre segueix a l'espera de notícies de la Conselleria d'Educació

Aviat farà tres mesos de la petició urgent de reunió amb el Conseller

 

La setmana que ve es compliran tres mesos des que l'Ajuntament d'Alaior va denunciar l'abandonament dels dos col·legis públics i l'institut de secundària del municipi per part de la Conselleria d'Educació del Govern Balear. A dia d'avui, tres mesos després, seguim sense cap novetat al respecte de les diferents inversions promeses per als tres centres escolars.

 

Recordem que actualment l'única obra que té llicència, projecte, pressupost i ha estat licitada és el tancament de l'entrada del CEIP Mestre Duran que havia de realitzar-se el passat estiu, però que no han començat les obres ni se sap quan començaran. Sobre la reforma del gimnàs de l'IES Josep Miquel Guàrdia per transformar-los en aules, segueix sense presentar-se el projecte per obtenir la llicència municipal, el que provocarà problemes d'espai per al pròxima curs escolar. Finalment, seguim sense tenir notícies sobre la teulada de l'annex del CEIP Inspector Doctor Comas Camps.

 

El regidor d'Educació, Cristóbal Marqués, ha recordat que ja portem gairebé tres mesos des que l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior va demanar una reunió urgent amb el conseller d'Educació del Govern Balear aprofitant la visita a Menorca que realitzava aquesta setmana. Després de tres mesos el conseller ha visitat Menorca en diferents ocasions però no ha passat per Alaior, ignorant la petició de reunió de l'Ajuntament al costat dels directors dels tres centres educatius afectats del municipi.

 

L'únic que compleix és l'Ajuntament d'Alaior que ha multiplicat el seu pressupost per a inversions en els centres escolars amb prop de 60 mil euros de treballs realitzats aquest passat estiu, a més durant aquesta s'ha canviat tot el sòl de l'annex del CEIP Inspector Doctor Comas Camps que va patir les conseqüències de les pluja el passat estiu, per un paviment sintètic el cost ha ascendit 16.754 euros.

 

En aquest sentit l'alcaldessa del municipi Coia Sugrañes ha denunciat el passotisme del conseller d'Educació, Martí March, al qual fa tres mesos se li va demanar una reunió urgent i de la qual encara no s'ha rebut contestació, no és tan difícil concretar una reunió amb els centres educatius i l'Ajuntament per així tractar d'obtenir el compromís per part de la Conselleria de quan estaran llestes les tres obres pendents a Alaior i que algunes d'ells acumules dos anys de retard. Amb aquesta actitud demostra la seva falta d'interès i preocupació pels 1.500 estudiants que tenim a Alaior.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h