Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

L'Ajuntament d'Alaior posa en marxa un grup de lectura juvenil

L'Ajuntament d'Alaior posa en marxa un grup de lectura juvenil

La Biblioteca d'Alaior posarà en marxa aquest curs, de manera imminent, una activitat orientada a la creació d'un grup de lectura juvenil. Serà la primera experiència ,. dins d'aquest àmbit d'intervenció sociocultural, que es desenvolupa al municipi específicament per a un segment d'edat comprès entre els 9 i 14 anys (ampliables).

 

A partir del mes de novembre i des d'ara amb una periodicitat mensual fins al mes de juny, la biblioteca dedicarà una sessió a treballar les capacitats dels joves lectors a partir de lectures en comú amanides també amb altres activitats lúdiques i recreatives tendents a aficionar a els joves i implicar-los en els avantatges i beneficis de la literatura.

 

Per a això, l'Ajuntament ha concertat aquest programa amb Fàtima Anglada, que té experiència en la dinamització lectora.

 

Aquest programa dóna continuïtat a una línia de millores que impulsa l'Ajuntament en els últims anys i en els quals cal fer constar la recent reforma de la Biblioteca Pública, la implantació del servei de contacontes a Cala en Porter i també la creació del punt de lectura a la urbanització.

 

Els interessats poden apuntar-se a la Biblioteca oa l'àrea de Cultura abans de final de mes.

 

El programa del primer trimestre proposa un repàs als llibres:

 

El mar i la serp, de Paula Bombara, per al 10 de novembre

Allà on a els arbres cantin, de Laura Gallego, per al 15 de desembre

Invisible, d'Eloy Moreno, per el 12 de gener de 2019

 

Les sessions es desenvoluparan a la biblioteca, en dissabtes, a les 17.00 h.

 

 

En Alaior segueix actiu el segon més antic dels grups de lectura de l'illa, que arriba ja 18 temporades. Els beneficis d'aquesta iniciativa són coneguts i es pretenen ara estendre als més joves com:

 

 

 

- la creació d'un espai de tertúlia i trobada, d'accés gratuït i obert a tothom (dins la franja d'edat jove), fins i tot amb moments de trobada amb agrupacions d'altres municipis.

 

 

- per compartir i estimular el gust per la lectura així com ampliar la capacitat d'interpretació a través dels comentaris en comú.

 

 

- el grup queda obert a més a activitats complementàries com el reconeixement de possibles escenaris (imaginaris) dins de l'entorn proper, sortides en grup, etc., debats sobre temes i propostes que es derivin de les pròpies lectures i de les pròpies dinàmiques del grup.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h