Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament  
 

Convocatòria d'ajuts per les APIMAS, entitats beneficoassistencials i esportives

L'Ajuntament d'Alaior ha obert el termini per a la sol·licitud de subvencions per part de les Associacions de Pares i Mares que realitzin activitats adreçades als centres educatius d'Alaior, així com també per a les entitats beneficoassistencials i esportives que duguin a terme una activitat que sigui beneficiosa o que promocioni les actuacions dels veïns d'Alaior.

 

L'objectiu d'aquesta convocatòria és, en el cas de les APIMAS, impulsar les seves iniciatives en l'àmbit de la promoció de l'esport, ocupació del temps lliure, promoció de la cultura, promoció d'activitats, ordenació de les relacions de convivència, aprofitament dels centres públics i les seves instal·lacions esportives fora de l'horari escolar, entre d'altres. Aquests ajuts econòmics de l'Ajuntament d'Alaior per a les entitats beneficoassistencials es destinaran a sufragar la prestació de serveis d'atenció a les persones, les activitats relacionades amb l'acollida d'immigrants, la promoció d'activitats de caràcter social i activitats de voluntariat.

 

L'Ajuntament d'Alaior també ha obert una convocatòria d'ajuts destinats a entitats esportives i als esportistes destacats del municipi. Per poder beneficiar-se d'aquesta subvenció és imprescindible ser una entitat esportiva d'Alaior o un esportista que participi en campionats de rellevància fora de les Balears o, d'altra banda, sent esportista d'una entitat d'Alaior, realitzar programes de formació tècnica fora de les Balears

 

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 10 de juny i resulta imprescindible estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Alaior i no trobar-se immers en cap dels supòsits que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari, de acord amb l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

 

La presentació de les sol·licituds es pot fer telemàticament, mitjançant la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alaior amb DNI electrònic o certificat digital. També es pot tramitar la instància de manera presencial al registre d'entrada de l'Ajuntament.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h