Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

La Fundació ASMAR-Caterina Mercadal finançarà el projecte d'il·luminació monumental del Convent de Sant Diego d'Alaior

La Fundació ASMAR-Caterina Mercadal finançarà el projecte d'il·luminació monumental del Convent de Sant Diego d'Alaior

Aquesta iniciativa s'inscriu com una intervenció complementària del projecte de reurbanització i embelliment de l'entorn del Convent de Sant Diego que l'Ajuntament d'Alaior té previst executar en el proper exercici, en 2018.

 

El Consistori va presentar fa uns mesos la proposta a la Fundació ASMAR-Caterina Mercadal, que presideix Andrés Seguí, i el patronat de la Fundació va aprovar córrer a càrrec amb totes les despeses de la il·luminació monumental exterior del Convent.

 

L'actuació que es projecta té un cost estimat de 31.000 euros i respon a l'objectiu de contribuir a l'embelliment de tot aquest entorn però, sobretot i especialment, donar relleu a la façana del conjunt conventual. La intervenció es compatibilitzarà amb el projecte d'il·luminació dels carrers adjacents en tot el que fa a l'aprofitament de pals i instal·lacions i amb el propòsit d'evitar un excés de mobiliari urbà. Al marge de la coincidència en alguns suports de columna, l'il·luminat de façana s'utilitzarà dos mecanismes:

 

1) Focus de tipus square Grazer per a les façanes de llevant i tramuntana (en total 12 focus = 10 unitats en parella, a 4,5 metres d'altura + dues unitats en el mur d'accés per il·luminar la façana nord)

 

2) Línies de llum de tipus Ledfloodstrip, a la part de la façana de llevant que queda sobre les teules. En aquest cas hi haurà també 12 unitats que es colorarán sobre la coberta inclinada de teules.

 

El Convent de Sant Diego té declaració de Bé d'Interès Cultural. Després de la completa rehabilitació estructural que s'ha dut a terme en els últims anys, la il·luminació ornamental sobre les seves façanes restaurades contribuiran a destacar la importància d'aquest conjunt artístic i també el seu atractiu i projecció com a futur centre d'activitat cultural al municipi.

 

La proposta tècnica està redactada per l'arquitecta Elisabet Quintana Seguí, que és també l'autora del projecte d'embelliment de l'entorn i que amb anterioritat ha realitzat altres intervencions urbanístiques al nucli urbà d'Alaior (l'última, la reforma de la Plaça Nova).

 

Es dóna la circumstància, a més, que l'arquitecta autora del projecte és besnéta de Catalina Mercadal, originària d'Alaior, i en honor de qui està instituïda la Fundació ASMAR.

 

No és la primera vegada que la Fundació ASMAR-Caterina Mercadal -enfocada a fins socials, culturals i projectes de Cooperació- ha deixat sentir la seva acció benèfica sobre el municipi. En els últims anys, la fundació ha fet donacions de palmeres que han servit per ornamentar punts concrets com l'esplanada davant de l'antic cementiri civil i també el Passeig del Prat de Son Bou.

 

L'alcaldessa ja ha agraït aquesta important aportació al president d'aquest organisme, Andrés Seguí Mercadal, mitjançant carta.

 

El projecte, en el seu conjunt, es desenvoluparà al llarg de l'any que ve. Cal destacar que també de forma recent s'ha conegut la donació d'una escultura de Nag Arnoldi, destinada a aquest mateix àmbit d'actuació i que comparteix el mateix objectiu de dignificar un dels accés cap al centre urbà i punt de recepció de visites al municipi , tan aviat com entri rendiment al Pati de sa Lluna.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h