Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

Dies de Flors 2017 - Concurs per elegir la millor decoració exterior i/o interior de cases

Dies de Flors 2017 - Concurs per elegir la millor decoració exterior i/o interior de casesL'Ajuntament d'Alaior convoca un concurs per seleccionar la millor decoració exterior i/o interior de cases amb motiu dels dies de Flors 2017, una iniciativa que se celebrarà per tercer any consecutiu en aquest municipi del 5 al 10 de maig.

L'objectiu de l'activitat és embellir amb motius florals la zona centre, per contribuir a promocionar Alaior des del punt de vista comercial i turístic i, per tant, a atreure més visitants al poble.

Poden prendre part en el concurs totes les cases particulars del poble, prèvia inscripció al Registre de l'Ajuntament d'Alaior (carrer Major, 11) de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 hores, i els dijous capvespre de 16 a 19.30 hores, o amb certificat digital a través de la seu electrònica (alaior.sedelectronica.es). Les persones interessades han de comunicar si embelliran l'exterior i/o l'interior de les cases, la decoració relacionada amb les flors ha d'estar muntada el dia 5 de maig a les 13 hores i aquesta no es podrà modificar fins al dimecres 10 de maig a les 20 hores.

Les cases decorades a l'interior han d'estar obertes i visitables del 5 al 7 de maig (ambdós inclosos), amb el següent horari:

Divendres 5: de 17 a 21 hores
Dissabte 6: de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores
Diumenge 7: de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores.

S'atorgarà el premi d'un cap de setmana en una vil·la, per gentilesa de l'empresa Viatges Magon S. A., a la casa amb la millor decoració exterior i/o interior que resulti elegida d'entre els participants a través de la web de l'Ajuntament (www.alaior.org) i s'obsequiarà amb un diploma a les tres millors decoracions. El termini fixat per a la votació és a partir del 5 de maig a les 17 hores fins al 10 de maig a les 21 hores.

El resultat del concurs es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica (alaior.sedeletronica.es), al portal de transparència i a la web de l'Ajuntament d'Alaior.

La data i l'horari del lliurament del premi i dels diplomes es comunicarà oportunament.

Cal assenyalar que l'alcaldessa d'Alaior, Misericòrdia Sugrañes, ha enviat una carta als veïns explicant la iniciativa per incentivar la seva participació en la mateixa.

El termini d'inscripció en el concurs finalitza el dia 3 de maig de 2017. Més informació a l'oficina de l'Àrea de Turisme de l'Ajuntament d'Alaior, carrer Major, 11. Tel. 971 371 002, ext. 115, adreça electrònica turisme@aj-alaior.org


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h