Posta de sol des de - Son Bou Posta de sol des de - Son Bou  
 

IV SETMANA DEL TEATRE - ALAIOR DEL 23 AL 30 D'ABRIL DE 2017 ABRIL

IV SETMANA DEL TEATRE - ALAIOR DEL 23 AL 30 D'ABRIL DE 2017 ABRILIV SETMANA DEL TEATRE - ALAIOR DEL 23 AL 30 D'ABRIL DE 2017 ABRIL

Programació:

DIA 23 – "Mal año de lobos", comèdia de Manuel Linares Rivas, interpretada per la Companyia de Teatre de l'Orfeón Mahonés, dirigida per Juan Cubas. Salón Teatre del Centre Cultural, 19.00 h.

DIA 24 – "La princesa i el pèsol", sobre l'obra original de Hans Christian Andersen, a càrrec de la Companyia Festuc Teatre. Funcions reservades a alumnes de les tres escoles del poble (CEIP Doctor Comas, La Salle Alaior i CEIP Mestre Duran). Aproximadament 336 alumnes dels cursos de P-4 a 2º de Primària. DUES FUNCIONS MATINALS CONSECUTIVES.

DIA 25 – "El Carretó dels contes", obra de creació pròpia per la Companyia Festuc Teatre. Dirigida al petit alumnat del poble, de l'escoleta Es Pouet, La Salle, Mestre Duran i Doctor Comas, 142 alumnes, de l'escoleta, i de P-3, aproximadament. DUES SESSIONS MATINALS CONSECUTIVES.

DIA 25. Novedat: Taller d'interpretació teatral per a joves, amb l'actriu Rita Barber. Al Salón Teatre del Centre Cultural, sessió de 3 hores. De 16-19 hores.
"El petit cabaret de Montmartre", Geriàtric d'Alaior, 17.30 hores, reservat als residents. Una síntesi amb interpretació musicals adaptada per a persones grans, interpretada per Festuc Teatre.

DIA 26 — "El cabaret de Montmartre", per la companyia Festuc Teatre, reservada a alumnes de totes les escoles d'Alaior (cursos de de 3er a 6è de Primària). Aproximadament 363 estudiants i el professorat. DUES SESSIONS MATINALS CONSECUTIVES + UNA TERCERA SESSIÓ dedicada, com a novetat i per primera vegada als alumnes de la UOM, UIB, Escola d'Adults i si s'afegeixen, de l'IES. Mínim uns 50 espectadors.

DIA 26, segona sessió del Taller d'Interpretació per a joves. 16-19-00 h. Amb Rita Barber
20.00 h Entrevista pública i tertúlia amb Rita Barber, Sala d'Activitats Ciutadanes.

DIA 27 – Taller de Teatre Contra la Violència de Gènere, per la companyia Xoc Teatre, Alumnes d'ESO de l'Institut Josep Miquel Guàrdia.

Dia 30 – Teatre d'ombres i Musicat, "Gerda i les quatre estacions", per la Companyia dels Músics Viatgers. Sant Diego.

Resum de la setmana del teatre: -11 funcions de teatre, 6 obres diferents-

Totes les obres de Festuc Teatre s'acompanyen de fitxes didàctiques i acabada la funció es desenvolupa un petit col·loqui amb els alumnes; es presenta també una funció adaptada a persones grans, residents del Geriàtric; amb la novetat d'oferir un taller amb contingut pedagògic, incorporant per primera vegada l'alumnat de la UOM i muntant un taller d'interpretació per a joves.

A més, d'una entrevista-tertúlia oberta a tot públic amb una actriu consagrada com és Rita Barber.

Per primera vegada es presenta un teatre d'ombres musicat, que és també un homenatge a aquesta fórmula d'espectacle. Una demostració que la setmana del teatre es consolida, creix, combina obres de companyies locals amb altres arribades de fora de l'illa.

L'Ajuntament d'Alaior té l'objectiu d'estimular el gust pel teatre i anar fomentant-lo entre els espectadors del futur, oferint una programació amena, rica i intergeneracional que, de fet, arriba a quasi totes les famílies d'Alaior.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h