Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

Exposició del Premi de Pintura Ciutat d’Alaior

Exposició del Premi de Pintura Ciutat d’AlaiorAvui dilluns, a les 19 hores inaugurarem a l'Església de Sant Diego l'exposició del Premi de Pintura Ciutat d'Alaior, que amb aquesta aconseguirà la vuitena edició.

Després d'aprovar i aplicar un canvi a les bases que venien regint aquest concurs artístic, la participació ha remuntat considerablement. Són 25 les obres que es presenten al premi elaborades per d'altres autors. El passat any, 2016, va haver-hi, únicament 15 obres participants i s'ha de tenir en compte que d'acord amb les bases alguns concursants van poder presentar fins a dues obres pel que la varietat d'estils i la quantitat de signatures va ser molt inferior al present certamen.

El canvi de bases afecta mínimament a les dimensions de les obres (s'han reduït una mica els formats). La variació més substancial respecte a anteriors convocatòries radica que, a partir d'aquesta edició un jurat d'experts tindrà en exclusiva la responsabilitat de seleccionar i distingir l'obra guanyadora. (Així s'ha fet en resposta a una inquietud manifestada per diversos artistes)

El jurat “professional” modifica per tant el sistema de concessió del premi per votació popular, que ha estat el que ha regit fins ara.

L'Ajuntament no ha volgut, no obstant això, anul·lar la possibilitat que el públic – els majors de 16 anys censats a Alaior—puguin expressar la seva opinió i seleccionar l'obra de la seva preferència mitjançant votació secreta.

Per tant, d'ara endavant, el Premi Ciutat d'Alaior de Pintura concedirà:

-2.500 euros, a l'obra guanyadora, que seleccioni el jurat professional
-200 euros de gratificació a l'obra que resulti guanyadora com sumeixi de vots emesos pel jurat popular.
-De produir-se una coincidència, els dos premis podrien acumular-se.
-L'exposició podrà visitar-se del 10 d'abril fins al 30 de maig.
-La votació popular podrà exercir-se fins al dia 27 de maig.
-El jurat d'experts es reunirà el 27 d'abril i (sense conèixer el veredicte del vot popular) emetrà el seu judici.

El premi, com és habitual, es donarà a conèixer durant la celebració del Dia de la Fundació d'Alaior, programat per al dissabte dia 29 d'abril i que, com ja s'ha dit, explicarà aquest any amb la participació de l'alcalde de Saragossa, Pedro Santiesteve, com a ponent convidat.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h